ประเภท : ผลงานนักศึกษา IT-Innovation
AR หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุร...

AR หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี [อ่าน : 65 ครั้ง]

ICDL Digital Challenge 2023

ICDL- THE DIGITAL SKILLS STANDARD มาตรฐานสากลด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล [อ่าน : 63 ครั้ง]

โครงการ​สัมมนา​และการแข่งขัน​ท...

ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย [อ่าน : 56 ครั้ง]