ประเภท : ภาพข่าวกิจกรรม
กิจกรรม “อนุรักษ์และเผยแพร่ภูม...

กิจกรรม “อนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น” กิจกรรมย่อยที่ 2 เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร [อ่าน : 382 ครั้ง]

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระน...

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมห... [อ่าน : 160 ครั้ง]

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนตราษต...

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ [อ่าน : 161 ครั้ง]

SCT Chan Fun run 2022 "วิ่งเดิ...

SCT Chan Fun run 2022 "วิ่งเดิน เพลินชมสวนผลไม้" [อ่าน : 173 ครั้ง]

พิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมวันทาคณาจ...

พิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมวันทาคณาจารย์ ปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 362 ครั้ง]

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสั...

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) กิจกรรมที่ 1 การออกแบ... [อ่าน : 152 ครั้ง]