โครงการครูพี่เลี้ยง ปี พ.ศ.2565

วัน ศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565, เวลา 20:23 น. 223 ครั้ง Pisan Tongnoppakun

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนวัดบางสระเก้า

 

เอกสารประกอบการอบรม การสร้างสรรค์สื่อแบบโดดเด่นและทันสมัย ด้วยโปรแกรม CANVA 

Canva Education BANGSAKAOW by Pisan Tongnoppakun

รุปภาพกิจกรรมโครงการครูพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนวัดบางสระเก้า พ.ศ.2565 

https://bit.ly/3IXgGTW