ผลงานนักศึกษา IT-Innovation ดู ผลงานนักศึกษา IT-Innovationทั้งหมด
AR หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุร...

AR หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี [อ่าน : 65 ครั้ง]

ICDL Digital Challenge 2023

ICDL- THE DIGITAL SKILLS STANDARD มาตรฐานสากลด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล [อ่าน : 63 ครั้ง]

โครงการ​สัมมนา​และการแข่งขัน​ท...

ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย [อ่าน : 56 ครั้ง]

ภาพข่าวกิจกรรม ดู ภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด
กิจกรรม “อนุรักษ์และเผยแพร่ภูม...

กิจกรรม “อนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น” กิจกรรมย่อยที่ 2 เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร [อ่าน : 382 ครั้ง]

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระน...

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมห... [อ่าน : 160 ครั้ง]

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนตราษต...

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ [อ่าน : 161 ครั้ง]

SCT Chan Fun run 2022 "วิ่งเดิ...

SCT Chan Fun run 2022 "วิ่งเดิน เพลินชมสวนผลไม้" [อ่าน : 173 ครั้ง]

พิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมวันทาคณาจ...

พิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมวันทาคณาจารย์ ปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 362 ครั้ง]

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสั...

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) กิจกรรมที่ 1 การออกแบ... [อ่าน : 152 ครั้ง]

กิจกรรมบริการวิชาการ ดู กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมังคุดเพื่...

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมังคุดเพื่อรักษาแผลจากโรคเบาหวาน [อ่าน : 148 ครั้ง]

กิจกรรม 24 ก.ค. 65 โครงการครูพ...

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายเพื่อการพัฒ... [อ่าน : 181 ครั้ง]

โครงการครูพี่เลี้ยง ปี พ.ศ.256...

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายเพื่อการพัฒ... [อ่าน : 332 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[อ่าน : 178 ครั้ง]

[อ่าน : 189 ครั้ง]

[อ่าน : 162 ครั้ง]

[อ่าน : 262 ครั้ง]

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ดู การบริหารและพัฒนาอาจารย์ทั้งหมด