ภาพข่าวกิจกรรม ดู ภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด
กิจกรรม “อนุรักษ์และเผยแพร่ภูม...

กิจกรรม “อนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น” กิจกรรมย่อยที่ 2 เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร [อ่าน : 251 ครั้ง]

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระน...

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมห... [อ่าน : 107 ครั้ง]

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนตราษต...

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ [อ่าน : 114 ครั้ง]

SCT Chan Fun run 2022 "วิ่งเดิ...

SCT Chan Fun run 2022 "วิ่งเดิน เพลินชมสวนผลไม้" [อ่าน : 119 ครั้ง]

พิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมวันทาคณาจ...

พิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมวันทาคณาจารย์ ปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 243 ครั้ง]

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสั...

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T FOR BCG) กิจกรรมที่ 1 การออกแบ... [อ่าน : 97 ครั้ง]

กิจกรรมบริการวิชาการ ดู กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมังคุดเพื่...

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมังคุดเพื่อรักษาแผลจากโรคเบาหวาน [อ่าน : 97 ครั้ง]

กิจกรรม 24 ก.ค. 65 โครงการครูพ...

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายเพื่อการพัฒ... [อ่าน : 128 ครั้ง]

โครงการครูพี่เลี้ยง ปี พ.ศ.256...

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายเพื่อการพัฒ... [อ่าน : 263 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[อ่าน : 126 ครั้ง]

[อ่าน : 135 ครั้ง]

[อ่าน : 121 ครั้ง]

[อ่าน : 208 ครั้ง]

ผลงานนักศึกษา IT-Innovation ดู ผลงานนักศึกษา IT-Innovationทั้งหมด
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ดู การบริหารและพัฒนาอาจารย์ทั้งหมด